JUDO: SHIME-WAZA / VERWURGINGEN

De uitvoering van verwurgingen is in de praktijk een subtiele kunst vanwege het potentiële gevaar voor Uke. In de praktijk van het judo zijn er drie fundamentele manieren om een tegenstander te verwurgen:

De eerste methode wordt het meest onderwezen in het Judo omdat deze het de minste kracht vereist en het snelst werkt. Dit is in overeenstemming met het judoprincipe: "maximumeffect met minimuminspanning."

Veiligheidsmaatregelen: