JUDO KATA: KATAME - NO - KATA

Katame-no-kata: Vormen van controleren.

Het Katame-no-Kata (vormen van controleren) bestaat uit drie series van 5 controletechnieken, de basis van het judo grondgevecht. De acties moeten met de nodige controle uitgevoerd worden en zo dicht mogelijk bij het RANDORI staan. Bij de houdgrepen tracht UKE zich te bevrijden met acties op de drie verschillende controlepunten van de houdgreep. Bij de verwurgingen en klemmen tracht UKE zich ook te verdedigen. UKE geeft op door enkele malen af te kloppen op zichzelf, op TORI of op de mat.

Klik op de naam van de worp en er verschijnt een filmpje

OSEA-WAZA Houdgrepen

Kuzure-kesa-gatame

Kata-gatame

Kami-shiho-gatame

Yoko-shiho-gatame

Kuzure-kami-shiho-gatame

SHIME-WAZA Wurgtechnieken

Kata-juji-jime

Hadaka-jime

Okuri-eri-jime

Kataha-jime

Gyaku-juji-jime

KANSETSU-WAZA Klemtechnieken

Ude-garami

Ude-hishigi-juji-gatame

Ude-hishigi-ude-gatame

Ude-hishigi-hiza-gatame

Ashi-garami