JUDO KATA: ITSUTSU - NO - KATA

Itsutsu-no-kata: de kata van de vijf principes van de natuurkrachten.

Deze kata heeft als thema de vijf principes van de natuurkrachten en is een kata met een diepe filosofische achtergrond. De kata wordt als onvoltooid beschouwd en bestaat uit vijf technieken die elk een fundamenteel principe (element) demonstreren. De technieken hebben enkel een nummer, Kano stierf alvorens hij deze technieken een naam kon geven.

De eerste twee technieken stammen uit een Kata van de Kito Ryu. De volgende vijf principes kunnen worden onderscheiden:

Itsutsu-no-kata
Itsutsu-no-kata
Itsutsu-no-kata
Itsutsu-no-kata
Itsutsu-no-kata