JUDO: SCORE / PUNTENTELLING


De scheidsrechter laat de judoka's, als ze dat zelf nog niet gedaan hadden, groeten en roept "Hajime", (begin wedstrijd) om de wedstrijd te laten beginnen. De judoka's kunnen punten scoren door elkaar te werpen. Hoe beter de worp is uitgevoerd, hoe hoger de score zal zijn.


De punten van hoog naar laag zijn:


Ippon

10 punten. Een ippon wordt gescoord als een judoka zijn tegenstander met een groot gedeelte van zijn rug met kracht en snelheid op de mat werpt. Ook is er sprake van een ippon als een judoka in een en dezelfde wedstrijd zijn tweede wazari scoort, zijn tegenstander 25 sec. lang in een houdgreep op de grond controleert of de tegenstander door af te kloppen de wedstrijd opgeeft

Waza-ari

7 punten. Er is sprake van een waza-ari als iemand wordt geworpen maar 1 van de criteria die voor een ippon vereist zijn ontbreekt. Ook wordt er waza-ari gescoord als de tegenstander tussen de 20-24 seconden in een houdgreep heeft gelegen.

Yuko

5 punten. Een yuko wordt gescoord als bij een worp 2 van de 3 criteria ontbreken of bij 15-19 sec houdgreeptijd.

Koka

3 punten. Er is sprake van een koka als een judoka op zijn achterwerk geworpen wordt of de tegenstander tussen de 10-14 sec in een houdgreep heeft gelegen


Judoka's kunnen dus ook een score behalen door de tegenstander in een houdgreep te controleren. Hoe langer de controle behouden word, des te hoger de score. Om de houdgreep aan te geven roept de scheidsrechter "Osaekomi", wanneer de houdgreep verbroken word "Toketa". De houdgreeptijd bepaalt dus de score. Deze is bij jeugd en volwassenen verschillend.Punten

Houdgreeptijd jeugd

Houdgreeptijd junioren / senioren

Koka

5-9 sec

10-14 sec

Yuko

10-14 sec

15-19 sec

Waza-ari

15-19 sec

20-24 sec

Ippon

20 sec

25 sec

Junioren/senioren kunnen een wedstrijd winnen door middel van armklemmen en verwurgingen. Door deze goed aan te zetten kan je je tegenstander dwingen af te kloppen, waardoor jij die wedstrijd gewonnen hebt. Het is dan gelijk "Ippon". Ook is het mogelijk bij judo om straffen te krijgen. Als een judoka een straf oploopt, krijgt de andere judoka een bepaald punt.

Bij judo heb je de volgende straffen:

  • eerste Shido is een Koka tegen
  • tweede Shido is een Yuko tegen
  • derde Shido is een Waza-ari tegen
  • vierde Shido is Hansoku-make is een Ippon tegen.

Straffen kun je onder andere krijgen door: Niet aanvallen, verkeerde pakking, schijnaanvallen maken, verboden technieken, de scheidsrechter beledigen, onnodig roepen etc.