JUDO: REGIO AGENDA

Organisatie districtswedstrijden

De organisatie van de Zuid-Nederlandse districts wedstrijden berust bij de voorzitter van de Districts Wedstrijd Organisatie Commissie. De, in het JBN bondsvademecum voorgeschreven, reglementen en wedstrijdbepalingen zijn bindend.

Judo Bond Nederland
Judo Bond Nederland, Click op logo

Toelating deelname judo wedstrijd

Om tot een wedstrijd te worden toegelaten, moeten de deelnemers het volgende kunnen tonen:

  • lid zijn van de JBN (JBN paspoort met geldig contributiebetalingsbewijs (geen giro- of bankafschrift!).
  • De JBN-paspoorten dienen volledig te zijn ingevuld (school, vereniging, graduaties etc.) en afgetekend te zijn door een daartoe bevoegd leraar. De pasfoto in het paspoort moet van recente datum zijn.
  • Bij districtskampioenschappen met nationaal vervolg, met uitzondering voor de klasse - 15 jaar, mag alleen worden deelgenomen door judoka's van de Nederlandse nationaliteit. Daarom moet bij deze kampioenschappen tevens een geldig legitimatie bewijs, zoals een Nederlands paspoort, getoond worden. Let op: een rijbewijs is niet geldig.
  • Het ingevulde weegbriefje dat door de coach, meteen bij binnenkomst, moet worden afgehaald.

Indien een vereist document niet tijdig kan worden verkregen, dient dit gelijktijdig met de inschrijvingen te worden gemeld, zodat een en ander nader kan worden onderzocht.

Judo Wedstrijdsystemen

Voor alle teamwedstrijden geldt dat de loting plaatsvindt op de wedstrijddag. Alle districtswedstrijden met nationaal vervolg worden volgens het dubbele eliminatiesysteem afgewerkt. Bij vijf of minder deelnemers wordt met een halve competitie gewerkt.