Gewichtsklassen in Judo


Historische Ontwikkeling

De originele Kodokan techische theorie stelt dat Judo geen door het gewicht-bepaalde maar fundamenteel een techniek-georienteerde sport is. Gewicht en sterkte van de judoka zijn minder relevant. In lijn met deze gedachte was er op de Wereldkampioenschappen in 1956 in Tokyo en 1961 in Parijs alleen competitie in de "Open" klasse. Er was geen indeling op basis van gewicht, leeftijd of ervaring.

Op de vergadering van het Internationaal Olympisch Committee in 1960 werd Judo geaccepteerd als demonstratie sport voor de Zomerspelen van 1964 in Tokyo. Dit was gepast aangezien Japan de Olympische Spelen verzorgde ter herinnering aan de oprichter van de amateur atletiek in Japan, Jigoro Kano. De wedstrijden werden gehouden in de nieuw gebouwde Nippon Budokan in de gewichtsklassen lichtgewicht, middengewicht, zwaargewicht en de open categorie.

Het aantal gewichtsklassen nam toe tot 6 (inclusief de open-klasse) voor de Olympische Spelen van 1972, en tot 8 voor de Olympische Spelen van 1980. In 1992 werd de öpen klasse" geschrapt uit het Olympisch programma zodat er heden 7 gewichtsklassen bestaan voor zowel mannen als vrouwen op de Olympische Spelen.

In 1964 waren er voor mannen 4 gewichtsklassen nl: Lichtgewicht (-63 kg), Middengewicht (-80 kg), Zwaargewicht (-93 kg) en de Open klasse.

In 1972 waren er voor mannen 6 gewichtsklassen nl: Lichtgewicht (-63 kg), Half-Middengewicht (-70kg), Middengewicht (-80 kg), Half-Zwaargewicht (-93kg) Zwaargewicht (+93 kg) en de Open klasse.

In 1980 nam het aantal gewichtsklassen verder toe tot 8 nl: Extra-Lichtgewicht (-60kg), Half-Lichtgewicht (-65 kg), Lichtgewicht (-71kg), Half-Middengewicht (-78kg), Middengewicht (-86 kg), Half-Zwaargewicht (-95kg) Zwaargewicht (+95 kg) en de Open klasse.

In 1992 vervalt de Open klasse en worden de 7 gewichtsklassen voor vrouwen toegevoegd. Het aantal gewichtsklassen blijft hierna constant maar in 1998 worden de grenzen voor de klassen gewijzigd zoals aangegeven in onderstaande tabellen:Actuele Gewicht Categorien versus Leeftijd

Gewicht categorien en duur van de wedstrijd varieert met de leeftijd. Onderstaand de officiele IJF regels: