JUDO: TE-WAZA / ARM THROWS

Click on the Japanese name to view a movie of the arm throw

Te-Waza

 

Armtechniques

Tai-otoshi

tai-otoshi-judo

Body drop

Uki-otoshi

uki-otoshi-judo

Floating drop

Hiji-otoshi

hiji-otoshi-judo

Elbow drop

Sukui-nage

sukui-nage-judo

Scooping throw

Mochiage-otoshi

mochiage-otoshi-judo

Lifting drop

Sumi-otoshi

sumi-otoshi-judo

Corner drop

Obi-otoshi

obi-otoshi-judo

Belt drop

Kata-ashi-dori

kata-ashi-dori-judo

Single leg drop

Ryo-ashi-dori

tyo-ashi-dori-judo

Both legs drop